Կենտրոնական

ԴԱՀԼԻՃԸ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝
• ԹՐԵՅՆԻՆԳՆԵՐ
• ՊՐԵԶԵՆՏԱՑԻԱՆԵՐ
• ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ
• ՍԵԿՑԻՈՆ ՆԻՍՏԵՐ
ԿԱՐՈՂ Է ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԵԼ ՈՐՊԵՍ ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՀԼԻՃ, ՖՈՒՐՇԵՏԱՅԻՆ ԳՈՏԻ կամ ՔԵՅԹԵՐԻՆԳԻ անձնակազմի աշխատանքի համար գոտի, կազմակերպչական կոմիտեի աշխատանքի գոտի կամ տեխնիկական տնօրինության համար
Դահլիճի մակերեսը կազմում է 40 մ2