ՑՈՒՑԱՓԵՂԿ՝ ՎԱՃԱՌԱՍԵՂԱՆ

Չափսեր: ա) 100 х 114 (83) х 40 և բ) 100 х 111 (82) х 54